Wystąpienia

Prezentacje i prelekcje o tematyce zarządzania projektami i wytwarzania oprogramowania na różnego rodzaju branżowych konferencjach i targach,