Warsztaty dla zespołów

Warsztaty dla zespołów w ramach toczących się projektów – np. prowadzące do realistycznego zaplanowania prac projektowych i ich wyceny.